Тийм билдинг

За хиляди години от човешкото съществуване е доказано, че свиренето на барабани е най- ефективния метод за сплотяване на хора във всички култури и цивилизации. Това е и най-древната форма за укрепване на екипа и фокусиране на общата енергия към постигането на определена цел.

Преките ефекти от свиренето на барабани за корпорациите са:

Как се постига?

Чрез свиренето на барабани се надскачат всички бариери и прегради - лични, организационни и културни. Музиката е универсален език за общуване между хората. Дори без думи различни хора от различни култури общуват активно чрез обмяна на ритъм и звуци, фокусирайки общата енергия.

Чрез паузи и активно свирене DrumShot® тиймбилдинг стимулира и култивира отделните прояви на лидерство в екипа. Кога да свирим и кога не, кога е важно да се чуе нашето „соло" и кога ритъма на останалите- всичко това засилва чувството за съпричастност на индивида към целостта и общото звучене на групата.Чрез взаимното слушане и предаване на ритми екипът повишава взаимодействието помежду си. Чрез запаметяването и повтарянето на различни модели участниците освобождават съзнанието си от текущи задачи и стрес, съпътстващи ежедневните ангажименти и офис дейности. Всеки участник в DrumShot® тийм билдинг със своето специфично свирене допринася за общия „ цвят" на звука на „оркестъра". Стиковането на отделните ритми е жизнено важно за правилното „пулсиране" на групата- така ние правим естествена аналогия с правилното изпълнение на общите бизнес задачи, цели и мисия на фирмата.Примери:

BulstradLife - DrumShot® teambuilding

DrumShot® Teambuilding за HP Bulgaria

Adecco

DrumShot® Teambuilding за Софарма

DrumShot® Teambuilding за Клиника МАЛИНОВ

DrumShot teambuilding Novartis

DrumShot teambuilding Castello Precast

DrumShot teambuilding OD&M Consulting